अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थी समिती

अ.न.सदस्य नांवेपद
1प्रा. संकपाळ रघुनाथ धोंडीरामप्राध्यापक
2कु. घोलप सायली सुरेषविद्यार्थी
3श्री. संसारे मनोज मधुकरपालक